O WOLNOŚCI

Byłeś wolny jak ptak mogłeś wzbić się w przestworza lecz ty wolność zrozumiawszy opacznie w gęstą maź błota polazłeś i skrzydła twe ciężkie, błotniste duszy twej nijak już nie uniosą