NOTY O AUTORACH

Margo Anand jest Francuzką, ukończyła psychologię na Sorbonie. Od piętnastu lat, w Europie i Ameryce pracuje jako uznany nauczyciel i wykładowca. Występowała we francuskim radio i TV, w Paryżu, Londynie, także w Niemczech i Kanadzie. Przedstawia swoje metody tysiącom uczestników seminariów, prowadzonych przez siebie na całym świecie. Dzięki studiom i samoobserwacji Margo Anand odkryła wyjątkową ścieżkę seksualnej ekstazy. Jej podejście opiera się na wschodniej mądrości, zmysłowej duchowości tantry, oraz na oświecających doświadczeniach z duchowymi mistrzami, które łączy ze swym psychologicznym wykształceniem, obserwacjami i własnym entuzjazmem. W swojej książce — „The Art of Sexual Ecstasy: The Path of Sacred Sexuality for Western Lovers” („Sztuka seksualnej ekstazy: ścieżka świętego seksu dla zachodnich kochanków”) — przedstawia techniki umożliwiające każdemu wejście w wymiar fizycznej i duchowej ekstazy seksualnej.Reginald Horace Blyth (1898-1964) był - na równi z D. T. Suzukim, swoim sławnym przyjacielem i współpracownikiem - jednym z najwybitniejszych znawców, interpretatorów i badaczy buddyzmu zen. Przybył do Japonii w roku 1940, by kontynuować swoje studia, ale jako Anglik został wkrótce internowany. Swoje badania rozpoczął w więzieniu i prowadził je aż do śmierci, przebywając wiele lat w Japonii i wykładając na tamtejszych uczelniach. Jego fundamentalne, pięciotomowe dzieło „Zen and Zen Classics” zostało opu- blikowane w latach sześćdziesiątych.S. Edred Flowers, dr filozofii, zajmuje się magiczną tradycją Zachodu. W swojej książce „Fire & Ice” („Ogień i lód”), z której pochodzi przedstawiony w niniejszym zbiorze fragment, prezentuje wyczerpujący opis Fraternitas Saturni, najważniejszego magicznego stowarzyszenia współczesnych Niemiec. Książka ta zapełnia istniejącą do tej pory lukę w historii Zachodniej Tradycji Najwyższej Magii. Bractwo Saturna w magicznej tradycji Niemiec spełniało taką samą funkcję jak Golden Dawn (Złota Jutrzenka) w tradycji angloamerykańskiej. W rzeczywistości niemiecki okultyzm stanowił źródło inspiracji dla Golden Dawn, Crowleyowskiego O.T.O., różokrzyżowców i masonerii. Bez znajomości struktury, filozofii i magicznych technik Fraternitas Saturni można poznać jedynie część historii rozwoju współczesnej magii.

A oto tytuły książek napisanych, bądź tłumaczonych przez S. Edred Flowersa:

— „Runes and Magic: Magical Formulaic Elements in the Older Runic Tradition” („Runy i magia: Elementy magicznych zaklęć w starszej runicznej tradycji);

— „The Secret of the Runes” („Tajemnica Runów”), autor Guido von List;

— „The Galdrabok: An Icelandic Grimoire” („Galdrabok: islandzkie grimoire”), tłumaczenie;

— „Rune Might” („Moc Runów”);

— „A Book of Troth” („Księga Troth”);

— „Aurora Borealis: A History of Spiritual Heritage of the North" („Aurora Borealis: Historia duchowego dziedzictwa Północy”);

— „The Lords of the Left-Hand Path" („Władcy Ścieżki Lewej Ręki”);

— „Theozoology” („Teozoologia”), autor Jorg Lanz von Liebenfels.Dion Fortune jest uważana za najwybitniejszą kobietę-myśliciela okresu okultystycznego odrodzenia, jakie miało miejsce w Anglii na przełomie XIX i XX wieku. W 1919 roku została wtajemniczona w Hermetyczny Zakon Złotej Jutrzenki (Hermetic Order of Golden Dawn), magiczne stowarzyszenie, którego członkami byli między innymi W. B. Yeats oraz Arthur Machen. Pracowała tam nad zachodnią magią, opierając się na głębokiej znajomości psychologii, którą wcześniej studiowała na Uniwersytecie Londyńskim. Kiedy opuściła Golden Dawn, była już w pełni dojrzałą okultystką, adeptką misteriów Zachodniej Tradycji.

Jedną z najlepszych jej książek jest „The Mystical Qabalah” („Mistyczna kabała”). Kabała, w skład której wchodzą również okultystyczne nauki astrologii i tarota, stanowi podstawę Zachodniej Tajemnej Tradycji. Jest to zachodni system mistycznej wiedzy i duchowego rozwoju, będący odpowiednikiem jogi na Wschodzie. Drzewo Życia — diagram składający się z dziesięciu centrów-Sefirotów, połączonych ze sobą dwudziestoma dwiema „ścieżkami” — to cała esencja kabalistycznych nauk. To kosmiczny diagram, schemat makro- i mikrokosmosu, zawierający opis wszelkich możliwych związków zachodzących pomiędzy wszystkimi zjawiskami.

W książce „Esoteric Philosophy of Love and Marriage" („Ezoteryczna filozofia miłości i małżeństwa”), z której pochodzi fragment zawarty w niniejszym wyborze, pisze między innymi o tym, że korzyści płynące z cielesnej miłości nie polegają na fizycznych reakcjach, ale na powstawaniu podczas aktu seksualnego eterycznych prądów subtelnej materii, z której zbudowane są nasze gęstsze ciała fizyczne. Następuje wtedy roztopienie aury dwojga partnerów, aż w końcu powstaje jedna wspólna, osłaniająca obydwa ciała.

A oto tytuły kilku spośród wielu książek napisanych przez Dion Fortune:

— „Applied Magic” („Praktyczna magia”);

— „The Cosmic Doctrine” („Kosmiczna doktryna”);

— „The Demon Lover" („Demoniczny kochanek”), powieść;

— „Moon Magic” („Magia Księżyca”), powieść;

— „Psychic Self Defence” („Psychiczna samoobrona"”);

— „Sane Occultism” („Zdrowy okultyzm”);

— „Sea Priestess” („Kapłanka morza'");

— „Through the Gates of Death” („Przejście bramą śmierci”);

— „The Training and Work of an Initiate” („Trening i praca wtajemniczonego”).

Dion Fortune założyła istniejące do dzisiaj „The Society of the Inner Light” („Stowarzyszenie Wewnętrznego Światła”), które obecnie prowadzi kursy dla zainteresowanych Zachodnią Ezoteryczną Tradycją. Oto jego adres:

THE SECRETARY

THE SOCIETY OF THE INNER LIGHT,

38 STEELE'S ROAD, LONDON N.W.3

ENGLANDOmar V. Garrison na początku swojej kariery pracował jako dziennikarz i korespondent zagraniczny w Ameryce Łacińskiej i w Europie. Studiował w Kościele Episkopalnym, ale przed zakończeniem studiów zmienił swoje zainteresowania z teologicznych na filozoficzne. Pojechał do Indii, aby badać epistemologiczne tezy sześciu darszanów — głównych systemów hinduskiej filozofii. Podczas pobytu w Indiach głęboko zainteresował się tantrą i uzyskał formalną tantryczną inicjację.Demetra George jest dyrektorem wydawnictwa „Pallas Publishing Services”, a od 1972 roku profesjonalnym astrologiem. Napisała następujące książki: „Asteroid Goddesses” („Boginie asteroidów”), „Astrology For Yourself” („Astrologia dla ciebie”) oraz „Mysteries of the Dark Moon" („Misteria Mrocznego Księżyca”), z której pochodzi zamieszczony w tym zbiorze fragment.E. J. Gold jest prawdziwym podróżnikiem należącym do tradycji herosów. Jego historia życia to odyseja przez wspólczesne społeczeństwo, pełna przygód podróż, podczas której odkrywa on różnorodne tajemnice, aby je później w doskonały sposób przekazywać innym. Jako nastolatek zaczął pisać opowiadania science-fiction, scenariusze filmowe i wraz ze swoim ojcem pracował w Nowym Jorku przy wydawaniu znanego magazynu ST, „Galaxy”. Później poświęcił się studiom artystycznym i filmowym w Los Angeles, równocześnie malując i rzeźbiąc. W Hollywood pisał scenariusze do filmowych i telewizyjnych show, występował jako aktor. Interesując się klasyczną muzyką i jazzem, wykonywał profesjonalną pracę producenta płyt, a także sam grywał w jazzowych klubach Nowego Jorku i Los Angeles. Jednak życie artysty nie satysfakcjonowało wszechstronnie utalentowanego E. J. Golda, który zainteresował się tematem transformacji osobowości i zaczął pracować z ludźmi poznając różne techniki transformacji. Obecnie znany jest jako jeden z twórców psychologii transformacji, który oferuje sprawdzone, starożytne metody „podróżowania po labiryncie”, często opierając się na naukach Gurdżijewa. Jest członkiem Science Fiction Writers of America i autorem ponad dwudziestu książek, których tematy obejmują szeroki wachlarz, począwszy od naturalnego porodu, poprzez świadome umieranie, a skończywszy na szamanizmie i technikach mistycznych wizji.

Oto najważniejsze spośród jego książek:

— „Practical Work on Self" („Praktyczna praca nad sobą”);

— „Visions in the Stone: Journey to the Source of Hidden Knowledge” („Wizje zaklęte w kamieniu: Podróż do źródeł ukrytej wiedzy”);

— „American Book of the Dead” („Amerykańska Księga Umarłych");

— „The Human Biological Machine as a Transformational Apparatus” („Ludzka maszyna biologiczna jako aparat transformacji”);

— „Life in the Labyrinth” („Życie w labiryncie”);

— „The Lazy Man's Guide to Death & Dying” („Przewodnik na czas śmierci i umierania dla leniwych'”);

— „The Invocation of Presence” („Inwokacja obecności”).Donald Michael Kraig jest z wykształcenia filozofem, ale przez pewien czas poświęcał się także studiom muzycznym. Po dziesięciu latach nauki i praktyki zaczął prowadzić kursy poświęcone nauczaniu takich tematów, jak kabała, tarot, magia, tantra oraz rozwój zdolności parapsychicznych. Robi to już od dziesięciu lat, będąc jednocześnie członkiem wielu duchowych i magicznych stowarzyszeń, jest także inicjowanym tantrykiem. Muzyka na ośmiu kasetach - „Magiczne stany świadomości” („Magical States of Consciousness”) została skomponowana i wykonana przez Kraiga.

Jeden z autorytetów w dziedzinie magii, W. G. Gray, tak pisze o książce „Modern Magic, Eleven Lessons in the High Magical Arts”, z której pochodzi fragment zamieszczony w niniejszym zbiorze:

„Ta niezwykła książka zupełnie dobrze mogłaby być napisana przez samego Aleistera Crowleya, z którego autor w dużym stopniu korzysta, jednak zawsze w sposób odpowiedzialny. Materiał dotyczący magii seksualnej jest zarówno interesujący, jak i instruktażowy. Alternatywny tytuł tej książki, ze względu na jej rozległy zakres, mógłby brzmieć: „Absolutne kompendium współczesnej magii zachodniej”. Dobrze napisane, pełne informacji oraz wyjątkowo praktyczne, dzieło to przeznaczone Jest bardziej dla praktyka niż dla marzycielskiego teoretyka”.Jiddu Krishnamurti (1895—1986), hinduski mędrzec, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, uczący „drogi wyzwolenia”. Ogromnie popularny, a jednocześnie wzbudzający kontrowersje tak w Indiach, jak i na Zachodzie, bowiem posługuje się logiką jako narzędziem mającym oswobodzić nas od… logiki samej, tj. od pozorów, wśród których żyjemy - biorąc je za Rzeczywistość - i którymi posługujemy się na co dzień (patrz Wstęp w: Jiddu Krishnamurti Uwagi o Życiu, Thesaurus Press, Wrocław). Krishnamurti w młodości związany z ruchem teozoficznym, porzucił go na rzecz własnej drogi mającej na celu dogłębną rewolucję umysłu. Przez wielu uważany jest za „człowieka-most”, łączącego Wschód i Zachód w nowej niejako syntezie.

Drukowany tu tekst pochodzi z przygotowywanej do druku przez Thesaurus Press książki będącej wyborem mów Krishnamurtiego.Robert Augustus Masters jest autorem dwóch znanych książek: „The Way of the Lover" (, Ścieżka kochanka”) oraz „Love Must Also Weep” („Miłość także musi płakać”). W tej pierwszej zajmuje się sztuką prawdziwego przebudzenia ze wszystkich snów, w które wpadamy jak w pułapkę, nadając im moc dzięki swoim nawykom. Książka nie próbuje być mostem budowanym ponad życiowymi problemami, ale umożliwia nam świadome wejście w samo ich centrum, nie zabierając nas z naszego miejsca w jakieś inne, ale do jeszcze głębszego tutaj i teraz.Jonn Mumford, urodzony w Kanadzie i wykształcony w USA, jest doktorem medycyny (głównie opierającym się na psychologii), który całe życie poświęcił studiom i nauczaniu tantra jogi. Uważa się go za znakomitego eksperta jogi. Pisze książki i prowadzi wykłady w licznych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Anglia, Australia i Indie.

Naukę jogi rozpoczął w wieku czternastu lat, mając za swoich guru takich znakomitych nauczycieli, jak Gitanandę w Pondicherry, Yogendrę w Bombaju, Shantanandę w Delhi i Satyanandę w Monghyr w Biharze. W 1961 roku pisząc „Psychosomatic Yoga” („Psychosomatyczna joga”), zakończył studia w Indiach. Obecnie książka ta doczekała się publikacji w pięciu językach i jest uważana za podstawowe źródło informacji o jodze jako technice psychofizjologicznej. W latach 1960-61 studia Jonna Mumforda w Indiach obejmowały Teachers Training Course w znanym w całym świecie Instytucie Jogi w Santa Cruz w Bombaju.

Jonn Mumford aktywnie działa w licznych stowarzyszeniach zajmujących się naukowymi badaniami nad jogą. Jest założycielem i przewodniczącym Scientific Samkhya Yoga Association.

Od 1973 roku, kiedy to został inicjowany przez Paramahamsa Swami Satyananda Saraswati i otrzymał tytuł Swami Anandakapila, jest światowym przedstawicielem Biharskiej Szkoły Jogi w Monghyr (Bihar School of Yoga, Monghyr).

Oprócz pisania książek nagrywa na kasetach szczegółowe instrukcje do praktyk tantra jogi.Osho Rajneesh — „najniebezpieczniejszy człowiek od czasów Jezusa Chrystusa” - to jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych duchowych nauczycieli naszego stulecia. Był tantrykiem, taoistą, buddystą, sufim, joginem, chrześcijańskim mistykiem i chasydem. Chociaż nie należał do żadnej szczególnej tradycji, w swoich naukach w sposób najbardziej przystępny dla człowieka Zachodu przedstawiał najwartościowsze elementy każdej z tych starożytnych szkół.

Urodził się w 1931 roku w małej wiosce Madhya Pradesh W Indiach, a urzeczywistnienie osiągnął w wieku dwudziestu jeden lat. Nie miał żadnego guru. Przez dziewięć lat wykładał filozofię, z czego w końcu zrezygnował, aby jeżdżąc po całych Indiach w całości poświęcić się duchowermu przebudzeniu innych. Chociaż uważał, że nie jest guru, twierdząc, że każdy we własnym wnętrzu musi odkryć swojego guru, to jednak wkrótce zyskał tysiące uczniów. Wśród nich większość pochodziła z Zachodu. I tak dzięki ich pomocy w 1974 roku powstał aśram w Poonie, który pod koniec lat siedemdziesiątych stał się prawdziwą Mekką dla współczesnych poszukiwaczy prawdy z całego świata. W aśramie między innymi prowadzono grupową terapię, łączącą wschodni medytacyjny wgląd z zachodnią psychoterapią, a wykłady Rajneesha obejmowały wszystkie wielkie religie świata. Przejrzystość jego wypowiedzi i głębia argumentów zapełniły przepaść dzielącą Wschód i Zachód. Wykłady te najpierw nagrane, a później wydane w formie książek zajęły ponad trzysta tormów.

W 1981 roku Osho Rajneesh wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby poddać się leczeniu. Jego amerykańscy uczniowie zakupili wtedy na pustyni w środkowym Oregonie rancho o powierzchni 64 000 akrów, gdzie powstała komuna zamieszkała przez 5000 osób, inicjowanych przez Rajneesha sanjasinów. Oprócz tej pierwszej komuny. nazywającej się Rajneeshpuram, inne samowystarczalne komuny powstały w większości krajów Zachodu i w Japonii. Od samego początku Rajneeshpuram stał się celem ataków mniejscowych władz Oregonu i chrześcijańskiej większości stanu.

W 1985 roku Osho Rajneesh został bez sądowego nakazu aresztowany, zakuty w łańcuchy, umieszczony w specjalnie strzeżonym więzieniu i oskarżony o pogwałcenie 34 mniejszych praw imigracyjnych. Za radą swoich adwokatów przyznał się do winy, aby nie przeciągać okresu aresztowania zagrażającego jego zdrowiu. Został skazany na grzywnę w wysokości 400 tys. $ i zakaz wstępu do USA przez 5 lat. Jeden z przedstawicieli władz Oregonu przyznał później, że celem aresztowania Rajneesha było zniszczenie komuny. Po tych wypadkach Osho Rajneesh przez pewien czas przebywał W Indiach i Nepalu. Później, kiedy swoim odrzutowcem odleciał do Europy, we wszystkich krajach, do których przybył, został potraktowany jako „persona non grata”. Ten sam los spotkał go również w Kanadzie, na Karaibach i w Urugwaju. Łącznie 21 państw albo deportowało Osho Rajneesha, albo odmówiło mu prawa wstępu. W końcu w 1986 roku powrócił znowu do Poony, gdzie prowadził wykłady, głównie poświęcone mistrzom zenu, i umarł w 1990 roku.

Informacje dotyczące książek i medytacji Osho Rajneesha można uzyskać pod adresem:

Rajneesh Neo-Sannyas Commune

17 Koregaon Park

Poona 411 001, MS

IndiaAlan W. Watts, posiadający tytuł doktora teologii, duchowny Kościoła Episkopalnego, pracował też jako kapelan w Northwestern University, zyskał sławę jako jeden z najoryginalniejszych niezależnych filozofów naszego wieku. Wyróżniał się swoimi interpretacjami zenu oraz indyjskiej i chińskiej filozofii. Jest autorem ponad dwudziestu książek z filozofii i psychologii religii. Zmarł w 1973 roku.

W swojej książce „Books I Have Loved” („Książki, które kocham”) Osho Rajneesh tak pisze o Alanie Wattsie:

„Pisał niezwykle wartościowe książki. „The Way of Zen” („Ścieżkę zen”) należy uważać za jedną z najważniejszych. „This is It” („To jest to”) jest wspaniałym, pięknym dziełem świadczącym o jego głębokim zrozumieniu…

Przez pewien czas był chrześcijańskim kapłanem - cóż za przykrość! — ale na szczęście szybko zrezygnował. Bardzo mało ludzi ma jaja, żeby tak postąpić. Po tym wszystkim żył prawie jak włóczęga — hoho, ale jaki włóczęga! Podobny do Bodhidharmy, Bashō albo Rinzai. Alan Watts nie będzie dłu- go czekać, aby zostać Buddą, umarł już dość dawno…

Jego książka „The Book” („Księga”) jest niezwykle ważna. To testament, zawiera wszystkie jego doświadczenia z mistrzami zenu… Watts był człowiekiem o niezwykłej inteligencji, ale także lubił wypić. Inteligencja w połączeniu z alkoholem wytworzyła pełną życia książkę. Kocham tę książkę. Ona jest błogosławiona...”

Oprócz powyżej wymienionych książek Wattsa najważniejszymi jego dziełami są:

„The Spirit of Zen” („Duch zenu”);

„The Meaning of Happiness” („Znaczenie szczęścia”);

„The Supreme Identity” („Najdoskonalsza tożsamość”);

„The Wisdom of Insecurity” („Mądrość braku bezpieczeństwa”);

„Myth and Ritual in Christianity” („Mit i rytuał w chrześcijaństwie”);

„Nature, Man and Woman” („Natura, mężczyzna i kobieta”);

„Beyond Theology” („Poza teologią”);

„Cloud Hidden” („Ukryta chmura”);

„The Joyous Cosmology” („Pełna radości kosmologia”);

„Whereabouts Unknown” („Miejsce nieznane”).

Zob. też „Współcześni mistycy i mędrcy”, Pusty Obłok, Warszawa 1991, s. 21-29.John Welwood jest doktorem filozofii, psychoterapeutą, nauczycielem oraz autorem książki „Awakening The Heart: East-West Approaches to Psychotherapy and the Healing Relationship”, a także „Challenge of the Heart: Love, Sex and Intimacy in Changing Times”. Zamieszczony w książce materiał został zaczerpnięty z „Sacred Fire”, The Quarterly Journal of the Xanthyros Community, Fall 1990.