home

Desiderata

Jděte tiše uprostřed toho ruchu a spěchu a pamatujte, jaký klid můžete najít v tichu. Pokud je to jen možné, aniž byste ztratili svou tvář, vycházejte dobře se všemi lidmi. Svou pravdu sdělujte klidně a jasně a naslouchejte ostatním, i hloupým a ignorantům; oni také mají co říct. Vyhněte se lidem hlučným a agresivním, neboť ti jsou jedem pro duši. Pokud se budete porovnávat s ostatními, můžete se stát domýšlivými nebo zahořklými, vždy se najde někdo lepší nebo horší než vy. Užívejte si svých úspěchů a plánů. Uchovejte si zájem o svou životní dráhu, nicméně buďte skromní; ona je tím pravým majetkem v průběhu času. Cvičte obezřetnost ve svých záležitostech, svět je totiž plný klamů. Ale nenechte se tím zaslepit, abyste neviděli ctnost, která tu je; mnoho lidí usiluje o vznešené ideály a všude je život plný hrdinství. Buďte sví. Zvláště nepředstírejte city. Ani nebuďte cyničtí k lásce, neboť tváří v tvář vší té vyprahlosti a zklamání, je stejně věčná jako tráva. Přijímejte vlídně moudrost stáří a důstojně nechte odcházet věci mládí. Pěstujte duchovní sílu, aby vás chránila v náhlém neštěstí. Ale netrapte se temnými představami. Mnoho obav se rodí z únavy a osamění. Vedle zdravé disciplíny, buďte k sobě vlídní. Jste dětmi vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy; máte právo tu být. A ať je vám to zřejmé nebo ne, nepochybujte o tom, že se vesmír vyvíjí, jak by měl. Proto buďte v míru s Bohem, ať už si ho představujete jakkoli. A ať je vaše práce a touha jakákoli, v tom rušném zmatku života, udržujte klid ve své duši. I se vším tím klamem, dřinou a zmařenými sny, svět je stále krásný. Buďte veselí. Usilujte o štěstí.

Max Ehrmann